Ahmedspahić d.o.o. - proizvodnja i ugradna opločnika, ugradnja štampanog betona

Stranica je u Izradi!

Preduzeće Ahmedspahić d.o.o. osnovano je 1997 godine. Proizvodi Ahmedspahić d.o.o. su visokog kvalitet, konkurentni na prosoru EU, svim tehnološkim poznatim tehnologijama. Firma poslovno sarađuje sa dokazanim Evropskim stručnjacima, nad čijim patentma se zasniva proizvodnja. Kadrovska struktura preduzeća ima viziju razvoja na duži period, i svi budući proizvodi bit će kokurentni najvišim Evropskim tehnologijama.

Proizvodni asortiman zasniva se na prefabrikciji betonskih masa i perspektiva ove visoke tehnologije je što se primjenjuje u svim gradnjama gdje se ugrađuje klasićni beton. Najperspektivnija ugradnja betonskih masa našom tehologijom je na prostorima ugroženim  agresivnim utiecajima kao što su soli, kiseline, mrazevi i ostali atmoferski uticaj.

Visoke strućne autoritete iznenađuje da su proizvodi 100% otporni  na pomenute agresije koje su potvrđene na Građevinskomm institutu u Tuzli i Sarajevu.

 info@ahmedspahic.com
Tel/Fax. +387 32 784 555
Fax. +387 32 784 555
Mob. +387 61 166 329
http://www.ahmedspahic.com

 

Potkraj br. 4
Breza
71370
Bosna i Hercegovina